Gårdens historia

En kort historia genom 200 år om hur det lilla skogstorpet Delsjökärr blev till göteborgarnas omtyckta utflyktsmål

Delsjökärr är ett gammalt torp vars historia sträcker sig ända till 1800-talets början, då två bröder registrerade sitt nybygge 1809.

I drygt ett hundra år försörjde de sig på en ko, ett par grisar, några får och höns. De fiskade och vallade inackorderingsfår på sommaren för att få det att gå ihop. Långt in på 1920-talet travade hästen från Delsjökärr till Göteborg med frukt, mjölk och sten som höggs ur berget för att inbringa kontanter.

Den gamla ladugården står fortfarande kvar och är nu ombyggd till serveringslokal, des som idag kallas ”Bertilssons Stuga”. Framför utgången till uteserveringen var det plats för två kor. Längs ner mot sjösidan var hästspiltan. I det nuvarande köket fanns grisbåset och förvaringsplats åt de enkla redskap som användes.

I början av 1900-talet ägdes gården av Verner Persson, en dotterson till nybyggarna.

Det berättas att Verner Perssons syster Fina vid ett tillfälle var ensam på torpet då det anfölls av en flock vargar och hon fick bevittna hur vakthunden slets i stycken och åts upp av vargarna.